Neon Tabela

Neon tabela ince bir floresanın bükülerek harfler ve şekiller halinde, bir satıh üzerine uygulanmasıdır. Neon tabela’yı diğerlerinen ayıran ve tercih sebebi yapan en belirgin özelliği yaydığı ışığın keskinliğidir.